"Om du gjør det du alltid har gjort, får du det du alltid har fått."

- Ukjent

Mennesker er vanedyr. Vi liker ofte best det vi er vant med å gjøre. Det er ofte trygt og vi kjenner resultatet. Alle i arbeidslivet vet at kontinuerlig forbedring og effektivisering er nødvendig for å sikre vekst og arbeidsplasser. Derfor er også adferdsendringer nødvendig. Noen ganger er endringene store, andre ganger mindre. Men alle er de som oftest "litt smertefulle".

Når nye systemer og applikasjoner skal tas i bruk er det en utfordring, fordi alt virker uoversiktlig og fremmed. Nytt brukergrensesnitt krever tilvenning og dette tar tid. Vår oppgave er å bryte ned funksjonene i applikasjonene slik at progresjonen i kompetanseoverføringen blir optimal. Ikke bare er den tilgjengelige funksjonaliteten viktig i en applikasjon - funksjonaliteten skal også tilpasses den enkelte bruker. Det å ta hensyn til enkeltindividet underveis i prosessen er avgjørende for å lykkes i prosessen, der målet skal være en mer effektiv, hyggeligere og meningsfylt arbeidsdag.

Det å endre brukeres adferd og tilpasse seg til ny brukersituasjon krever også forankring hos ledelsen. Wecan skal sørge for å gi topp- og mellomledelse det verktøyet de trenger for å bidra til at endring oppfattes som spennende og inspirerende hos brukerne.

Nyttårstipset

På tide å sjekke unntakslistene?

Nytt år er godt i gang, og det er på tide å sjekke UNNTAKENE dere har for åpningstidene deres!

Følgende "unntak" kan være riktig for 2020:

  • Onsdag før påske = 8.april
  • Påskeferie = Torsdag 9. - mandag 13.april
  • Fredag 1.mai 
  • Kr.Himmelfartsdag = Torsdag 21.mai
  • 2.pinsedag = Mandag 1.juni
  • Romjulen = mandag 28. - onsdag 30.desember
  • 1.nyttårsdag 2021 = fredag 1.1.

Spesialtastatur for Trio

 

ProtektIT AS i Skien leverer tastatur som er spesiallaget for Trio Agent.

For bestilling- send en mail til trio@protektit.no 

Trio Brukerkonferansen 2018

Trio Brukerkonferansen 17. - 19. september 2018 på Scandic Oslo Airport, Gardermoen.

TRIO brukerkonferanse 2018