1 Innledning

Wecan behandler personopplysninger når du besøker våre nettsider, melder deg på kurs hos oss eller på annen måte er i kontakt med oss.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og hvilke rettigheter du har.

Våre rutiner og internkontroll for behandling av personopplysninger tilfredsstiller det til enhver tid gjeldende regelverk for personvern.

2 Definisjoner

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, som blant annet navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse.

Behandling av personopplysninger er enhver innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer hva personopplysninger skal brukes til, og som påser at behandlingen skjer i henhold til gjeldende regler. Wecan, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med din bruk av våre nettsider, produkter og tjenester, eller når du er i kontakt med oss på annen måte.

Samarbeidspartnere er selskaper i samme gruppe som Wecan og leverandører vi benytter for å yte våre tjenester. Dette kan være en databehandler, som behandler personopplysninger på vegne av Wecan, deriblant skytjenesteleverandører og leverandører av teknisk support.

Samtykke er et frivillig, spesifikt og informert samtykke fra deg til behandling av personopplysninger.

3 Grunnlag for vår behandling av personopplysninger

Wecan behandler personopplysninger på grunnlag av samtykke fra deg. Ditt samtykke til behandling av personopplysninger er nødvendig for bruk av våre produkter og tjenester. Et samtykke gis ved at du setter hake ved Jeg godtar herved Wecan sine regler, betingelser og personvern (GDPR), under opprettelse av en konto.

Samtykket omfatter ikke behandling av personopplysninger utover de formål som fremgår av samtykket og denne personvernerklæringen. Dersom registrerte personopplysninger skal benyttes for andre formål enn det som dekkes av samtykket, vil du bli kontaktet.

Vi behandler også personopplysninger uten at det er gitt samtykke i den grad dette er nødvendig for å oppfylle en avtale eller forpliktelse overfor deg.

4 Hvilke personopplysninger behandler vi?

Kort om hva vi lagrer

Opplysninger du selv gir (disse dataene er koblet til deg som bruker)

 • Når du ønsker å få tilgang til brukerdokumentasjon og tjenester som vi leverer (navn, brukernavn, e-post, mobiltelefon, etc.).
 • Når du kontakter oss på e-post, kontaktskjema, telefon eller via annen elektronisk kommunikasjon med spørsmål om våre tjenester.

Opplysninger vi samler inn om din bruk av våre websider (dataene er ikke personlig identifiserbare)

 • Hvilken teknologi du bruker, om du bruker PC, nettbrett eller mobil, type nettleser, nettverksoperatør, skjermoppløsning og lignende.
 • Hva du gjør på nettsiden, hvilke sider du besøker, hvordan du navigerer og lignende.
 • Geografisk posisjon basert på din IP-adresse.

Mer om hvilke personopplysninger vi behandler

Wecan behandler opplysninger som du selv gir oss og opplysninger om din bruk av våre tjenester og produkter. Vi behandler ikke opplysninger fra tredjepart.

Vi samler opplysninger når du besøker våre nettsider og når du kontakter oss, ved å sende oss en e-post, melder deg på kurs hos oss, gir tilbakemeldinger gjennom kursevalueringsskjema, eller selv registrerer i kommentarfelt, skjema eller lignende på våre sider. Når du kontakter oss gjennom våre elektroniske kommunikasjonsmedier (f.eks. e-post, Skype m.m.), blir ditt navn og e-postadresse lagret internt hos oss for at vi skal kunne følge opp henvendelsen. Denne informasjonen vil ikke bli brukt i andre sammenhenger.

Det er frivillig å gi informasjonen til oss, men bruk av våre produkter og tjenester betinger at du gir den til oss.

Opplysninger som samles inn gjennom bruk av våre tjenester og produkter:

Vi registrerer informasjon om hvilke tjenester og produkter du bruker, så lenge du er innlogget.

5 Hva bruker vi opplysningene til? 

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

 • Gi tilgang til våre produkter og tjenester og levere disse som avtalt med deg.
 • Formidling av relevant informasjon om de produkter og tjenester du benytter.
 • Utsendelse av nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriell.
 • Generering av loggrapporter, statistikk og algoritmer relatert til bruken av våre produkter og tjenester, til bruk for endringer og forbedringer i disse.
 • Hindre og begrense misbruk av våre produkter og tjenester.

Du kan reservere deg mot å motta nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriell ved å melde deg av gjennom en egen avmeldingslenke du finner i disse. Slik reservasjon vil ikke påvirke vår øvrige behandling av personopplysninger.

6 Deling av personopplysninger med andre

Vi deler dine personopplysninger etter ditt samtykke og i den grad det er nødvendig for å levere deg de produkter og tjenester du bruker hos oss. Vi vil ikke dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre dette er avtalt særskilt med deg.

Vi deler personopplysninger med våre samarbeidspartnere for levering og oppfølging av de produkter og tjenester du bruker hos oss, inkludert utsendelse av informasjon som er relevant for de produkter og tjenester du benytter hos oss. 

Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

7 Sikkerhet

Wecan ved daglig leder er behandlingsansvarlig for personopplysninger.  Behandling er delegert til våre ansatte ved tjenstlig behov, blant annet i forbindelse med brukerstøtte, oppgradering og endringer av våre produkter og tjenester, generering av loggdata og statistikk og administrering av personopplysninger.

Wecan har rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine, og at behandling av opplysningene skjer i henhold til gjeldende regler. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og egne prosedyrer for å ivareta sikkerhet og rutiner.

Dersom det forekommer brudd på personopplysningssikkerheten, og det er sannsynlig at dette bruddet medfører høy risiko for dine rettigheter eller friheter, skal Wecan underrette Datatilsynet innen 72 timer. Vi vil også varsle deg om bruddet uten ugrunnet opphold.

8 Administrering og sletting av personopplysninger

Du har rett til innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg. Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager en feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes. Dersom du har gitt samtykke til vår behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke dette helt eller delvis tilbake. De personopplysningene vi har om deg, vil da bli slettet helt eller delvis innen 1 uke fra vi mottar melding om sletting fra deg. Informasjonen vil da kunne ligge i vårt backupsystem i inntil tre måneder, men vil i denne perioden ikke bli brukt til noe formål. 

Hvis du ønsker informasjon om hvilke opplysninger vi har registrert om deg, eller ønsker å gjøre gjeldende øvrige rettigheter, kan du kontakte oss på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Du har rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av dine personopplysninger. Informasjon om fremgangsmåten finner du her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

9 Hvor lenge lagrer vi personopplysningene?

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har. Dersom du har benyttet våre tjenester, vil vi lagre opplysninger om navn, brukernavn, e-postadresse og mobiltelefonnummer i inntil 10 år, hvis du ikke ber om at dine data skal slettes. 

Etter at dine personopplysninger er slettet hos oss, vil det ikke være mulig å gjenopprette informasjonen. Informasjon om din bruk av våre produkter og tjenester, så som brukerdata innhentet for statistiske formål, vil bli beholdt hos oss, men vil ikke lenger kunne bli knyttet til deg som person.

10 Informasjonskaplser («cookies»)

Vi bruker informasjonskapsler for å loggføre bruken av våre nettsider. Formålet med dette er å føre statistikk og skape grunnlag for å forbedre nettsidene. Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil kunne medføre at du ikke får tilgang til våre produkter og tjenester.

Wecan bruker cookies/informasjonskapsler på sine sider. Ved bruk av våre sider er du forpliktet til å godta dette. Dette brukes hovedsaklig til trafikkmåling, optimalisering av innhold og feilsøking.

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. 

Data om uregistrerte brukere på våre sider, vil ikke bli brukt til å identifisere individuelle brukere.

Eksempler på hva slags informasjon som kan bli lagret og analysert er, men er ikke begrenset til:

 • Geo-posisjonering
 • Type nettleser
 • Enheter (datamaskin, nettbrett eller mobil)
 • Operativsystem
 • Lengde på besøket
 • Hvilke sider man besøker

11 Endringer

Denne personvernerklæringen er i samsvar med Wecan sin til enhver tid gjeldende internkontroll for personvern. Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer. Ved vesentlige endringer vil vi informere særskilt i de produkter og tjenester som berøres.

12 Kontaktinformasjon

Wecan
Blåklokken 15, 3086 Holmestrand
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Behandlingsansvarlig: Tove Isdahl-Engh, MOB: +47 901 33 720

 

Medlytt funksjon i Trio 9.0

Dette er en svært etterspurt funksjon - NÅ er den her! I tillegg har vi nyheten fra versjon 8.0 om å benytte Trio Web Agent, nå med innebygget telefon! Også Adminverktøyet kan nå benyttes via Web. Ta kontakt for mer kunnskap rundt mulighetene som nå finnes laughing

Enghouse Trio 9.0 sertifisert!

En sertifisering er et bevis fra produsenten om at instruktøren har den kunnskapen som skal til både produktmessig og pedagogisk og fungerer som en kvalitetssikring for sluttkunder som skal motta opplæring og støttetjenester.

Spesialtastatur for Trio

 

ProtektIT AS i Skien leverer tastatur som er spesiallaget for Trio Agent.

For bestilling- send en mail til trio@protektit.no