Wecan har siden oppstarten i 1994 levert opplæring og kompetansetjenester til mer enn tusen store og mellomstore, skandinaviske bedrifter.

Vårt mantra er levering av kundetilpasset opplæring med brukerbehov i sentrum. Alle mennesker er forskjellige, både med hensyn til bakgrunnskunnskap og innlæringsevne. Derfor tror vi på at individuell tilpasning er en forutsetning for god innlæring.

Opplæring handler ikke bare om effektiv bruk av funksjoner og tjenester i en enkeltapplikasjon. I dagens bedriftskommunikasjon henger komponentene sammen i en sømløs kjede av flere medie kanaler og flere typer kommunikasjonsverktøy, som er uavhengig av situasjon, arbeidssted og tidspunkt. Om ett ledd i kjeden ikke fungerer tilfredsstillende, lider hele arbeidsprosessen under manglende effektivitet og lavere tilfredsstillelse for brukeren.

Vår jobb er å løse slike brukerutfordringer ved å gjøre som vi alltid har gjort siden 1994, ved å være - brobyggeren mellom mennesker og teknikk.

Wecan leverer:

 • Kundetilpasset opplæring for applikasjoner til bedriftskommunikasjon (sentralbord, call center, mobil, integrerte løsninger etc.)
 • Lydstudio for innspilling og levering av lyd- og taleprompter i alle formater, spesialprosessering av ventemusikk for bedriftskommunikasjon.
 • Innholdsleverandør av kundetilpasset kurs- og opplæringsmateriell innen bedriftskommunikasjon for partneres eller kundebedrifters Content Management System (CMS)
 • Utvikling av kursløsninger tilpasset din bransje
 • Brukerstøtte for kjerneproduktene Trio, Mitel, Microsoft Skype for Business og Officesuiten
 • Brukervennlig konsolidering av brukerbedriftenes abonnentdatabaser

Vi legger vekt på bruk av Skype for Business og andre skytjenester av effektivitets- og miljøhensyn, så langt det er praktisk mulig. Enten det er snakk om daglig kontakt med våre partnere og  kunder, eller levering av kurs– og opplæringstjenester, benytter vi denne plattformen for alt den er verd.

Våre kunder ser vanligvis den åpenbare, økonomiske gevinsten av denne strategien, fordi den totale kostnaden for kompetanseøking blir 30 - 50% lavere, sammenlignet med vanlige klasserom kurs.

I tillegg vet våre kursdeltakere at vi bare er en «skjermlengde unna», om det er ønskelig med bistand fra oss.

Historiske milepeler:

 • Vi leverte vår første web-baserte opplæringsportal til Statens Datasentral i 1997.
 • Vi lanserte initiativet for mer miljøvennlig levering av opplæring og tjenester gjennom vår nye blå/grønn logo i september 2004
 • Vi passerte 100.000 brukere av vår opplæringsportal WEBsanvisning i 2005
 • Vi leverte vår første fjernopplæring ved bruk av TeamViewer i April 2010, som følge av «den vulkanske askekrisen»
 • Vi leverte vårt første webinar ved bruk av Microsoft OCS med over 25 deltakere i september 2011
 • Vi passerte i 2016 vårt mål om at 50% av våre kurs skulle være null-utslippskurs, dvs. ved bruk av fjernundervisningsløsninger
 • Vi har levert over 50.000 taleprompter for telekom – og dataindustrien siden 2002

 

Medlytt funksjon i Trio 9.0

Dette er en svært etterspurt funksjon - NÅ er den her! I tillegg har vi nyheten fra versjon 8.0 om å benytte Trio Web Agent, nå med innebygget telefon! Også Adminverktøyet kan nå benyttes via Web. Ta kontakt for mer kunnskap rundt mulighetene som nå finnes laughing

Tove er nå Enghouse Trio 9.0 sertifisert!

En sertifisering er et bevis fra produsenten om at instruktøren har den kunnskapen som skal til både produktmessig og pedagogisk og fungerer som en kvalitetssikring for sluttkunder som skal motta opplæring og støttetjenester. Sørg for at dere får en oppdatert og grundig gjennomgang av nyheter siden siste oppgradering!

Ta kontakt for en hyggelig Trio-prat laughing

Spesialtastatur for Trio

 

ProtektIT AS i Skien leverer tastatur som er spesiallaget for Trio Agent.

For bestilling- send en mail til trio@protektit.no