Har du kunnskapen som kreves ?

Ditt viktigste verktøy

innen bedriftskommunikasjon

Bedriftens Opplæringspartner

dialtone:studio

Produksjon av kundevennlige talemeldinger og ventemusikk

Integrert
mobilkommunikasjon

Samordnet kommunikasjon gir frihet i forhold til tid og sted

Arrow
Arrow
Slider
Du utgjør en viktig forskjell for at bedriften din skal nå sine mål
 
Vår misjon er å skape bedre og mer effektive arbeids- og samhandlingsprosesser ved å øke brukerkunnskapen om bedriftens bedriftskommunikasjonssystem.
Vår jobb er å gi ansatte i bedriften bedre kunnskap, mer forståelse, høyere effektivitet og totalt sett oppnå en hyggeligere og mer meningsfylt hverdag. Det skjer gjennom å overføre kompetansen som er nødvendig for å få effektiv utnyttelse av eksisterende eller nye tjenester og funksjoner, som ligger integrert i bedriftskommunikasjonssystemet.
Endringer i måten vi mennesker utfører arbeidet vårt på krever ny kompetanse, noe som både kan være utfordrende og krevende. Vårt ansvar er å bringe hvert enkeltindivid gjennom opplæringsprosessen på en god og inspirerende måte.

Medlytt funksjon i Trio 9.0

Dette er en svært etterspurt funksjon - NÅ er den her! I tillegg har vi nyheten fra versjon 8.0 om å benytte Trio Web Agent, nå med innebygget telefon! Også Adminverktøyet kan nå benyttes via Web. Ta kontakt for mer kunnskap rundt mulighetene som nå finnes laughing

Tove er nå Enghouse Trio 9.0 sertifisert!

En sertifisering er et bevis fra produsenten om at instruktøren har den kunnskapen som skal til både produktmessig og pedagogisk og fungerer som en kvalitetssikring for sluttkunder som skal motta opplæring og støttetjenester. Sørg for at dere får en oppdatert og grundig gjennomgang av nyheter siden siste oppgradering!

Ta kontakt for en hyggelig Trio-prat laughing

Spesialtastatur for Trio

 

ProtektIT AS i Skien leverer tastatur som er spesiallaget for Trio Agent.

For bestilling- send en mail til trio@protektit.no