Delta med Skype for Business Web App i stedet for å benytte den installerte versjonen av Skype for Business

Om din bedrift I sine “policy-innstillinger” (satt i Skype for Business server) skaper problemer for deltakelse, er det likevel mulig å delta via Skype for Business Web App, selv om desktopversjonen av Skype for Business er installert.

  1. I møteinnkallelsen høyreklikker du på «Bli med i Skypemøte» og trykker Kopiér hyperkopling
  2. Lim inn den kopierte lenken i nettleserens adressefelt og legg til ?sl=1 rett etter siste tegn (uten mellomrom), som eksemplet viser: https://meet.lync.com/wecannorway/oivind/3HD0G658?sl=1
  3. Trykk Enter for å bli med i møtet via Skype for Business Web App.

Uten å bruke denne metoden, vil møteinnkallelsen alltid "tvangsstarte" den installerte versjonen av Skype for Business.

Medlytt funksjon i Trio 9.0

Dette er en svært etterspurt funksjon - NÅ er den her! I tillegg har vi nyheten fra versjon 8.0 om å benytte Trio Web Agent, nå med innebygget telefon! Også Adminverktøyet kan nå benyttes via Web. Ta kontakt for mer kunnskap rundt mulighetene som nå finnes laughing

Enghouse Trio 9.0 sertifisert!

En sertifisering er et bevis fra produsenten om at instruktøren har den kunnskapen som skal til både produktmessig og pedagogisk og fungerer som en kvalitetssikring for sluttkunder som skal motta opplæring og støttetjenester.

Spesialtastatur for Trio

 

ProtektIT AS i Skien leverer tastatur som er spesiallaget for Trio Agent.

For bestilling- send en mail til trio@protektit.no