Har du kunnskapen som kreves ?

Ditt viktigste verktøy

innen bedriftskommunikasjon

Bedriftens Opplæringspartner

dialtone:studio

Produksjon av kundevennlige talemeldinger og ventemusikk

Integrert
mobilkommunikasjon

Samordnet kommunikasjon gir frihet i forhold til tid og sted

Arrow
Arrow
Slider
Du utgjør en viktig forskjell for at bedriften din skal nå sine mål
 
Vår misjon er å skape bedre og mer effektive arbeids- og samhandlingsprosesser ved å øke brukerkunnskapen om bedriftens bedriftskommunikasjonssystem.
Vår jobb er å gi ansatte i bedriften bedre kunnskap, mer forståelse, høyere effektivitet og totalt sett oppnå en hyggeligere og mer meningsfylt hverdag. Det skjer gjennom å overføre kompetansen som er nødvendig for å få effektiv utnyttelse av eksisterende eller nye tjenester og funksjoner, som ligger integrert i bedriftskommunikasjonssystemet.
Endringer i måten vi mennesker utfører arbeidet vårt på krever ny kompetanse, noe som både kan være utfordrende og krevende. Vårt ansvar er å bringe hvert enkeltindivid gjennom opplæringsprosessen på en god og inspirerende måte.

Wecan har siden oppstarten i 1994 levert opplæring og kompetansetjenester til mer enn tusen store og mellomstore, skandinaviske bedrifter.

Vårt mantra er levering av kundetilpasset opplæring med brukeropplevelse i sentrum. Alle mennesker og brukermiljøer er forskjellige, både med hensyn på bakgrunnskunnskap og innlæringsevne. Derfor tror vi på at bedriftstilpasset undervisning er en forutsetning for god innlæring.

God brukeropplæring handler ikke bare om effektiv bruk av funksjoner og tjenester i en enkeltapplikasjon. I dagens bedriftskommunikasjon henger komponentene sammen i en sømløs kjede av flere mediekanaler og flere typer kommunikasjonsverktøy, som kan være uavhengige av situasjon, arbeidssted og tidspunkt.

Om ett ledd i kjeden ikke fungerer tilfredsstillende, lider hele arbeidsprosessen under manglende effektivitet og lavere tilfredsstillelse for brukeren.

Vår jobb er å løse slike brukerutfordringer ved å gjøre som vi alltid har gjort siden 1994, - være brobyggeren mellom mennesker og applikasjon.

Hvorfor bruke Wecan?

  • Kundetilpasset opplæring for Microsoft Teams, Skype for Business og Trio Enterprise (sentralbord, callcenter, mobil, integrerte løsninger etc.)
  • Lydstudio for innspilling og levering av lyd- og taleprompter i alle formater, spesialprosessering av ventemusikk for bedriftskommunikasjon.
  • Innholdsleverandør av kundetilpasset kurs- og opplæringsmateriell innen bedriftskommunikasjon for partneres eller kundebedrifters Learning Management System (LMS)

Vi legger vekt på bruk av fjernundervisning og andre skybaserte tjenester ut fra et effektivitets- og miljøhensyn, så langt det er praktisk mulig. Vi er bare er en «skjermlengde unna», når det er ønskelig med bistand fra oss. 

 

Medlytt funksjon i Trio 9.0

Dette er en svært etterspurt funksjon - NÅ er den her! I tillegg har vi nyheten fra versjon 8.0 om å benytte Trio Web Agent, nå med innebygget telefon! Også Adminverktøyet kan nå benyttes via Web. Ta kontakt for mer kunnskap rundt mulighetene som nå finnes laughing

Enghouse Trio 9.0 sertifisert!

En sertifisering er et bevis fra produsenten om at instruktøren har den kunnskapen som skal til både produktmessig og pedagogisk og fungerer som en kvalitetssikring for sluttkunder som skal motta opplæring og støttetjenester.

Spesialtastatur for Trio

 

ProtektIT AS i Skien leverer tastatur som er spesiallaget for Trio Agent.

For bestilling- send en mail til trio@protektit.no